ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

ว่าที่ร.ต.หญิงสมสุรางค์ จี้แสง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายวรรธนัย ทับทิมศรี ตำแหน่ง พ ...
อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงกรณีการยื่นขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท ...
อ่านต่อ

ประชุมกับ คณะอนุกรรมการคปอ.ภาคกลางตะวันตก และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย น.ส.ศรีสุวรรณ แก้ ...
อ่านต่อ

มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และนางสกาวรัตน์ ศรีเจริญวงศ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

จำนวน 2 ราย และเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 2 ราย เพื่อนำเข้าที่ประชุม ขอสนับสนุนเงินสงเคราะห ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial