วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม และนมผงสำหรับเด็ก

โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม >>>อ่านเพิ่มเติม


Share: