ส่งมอบโถสุขภัณฑ์​แก่ผู้​สูงอายุ​ ภายใต้​โครงการ​ห้องน้ำปันสุข​ ลุกนั่งสบาย

นางจันทร์จิรา​ พัฒนศิริ​ พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​กาญจนบุรี​ ร่วมพิธีส่งมอบโถสุขภัณฑ์​แก่ผู้​สูงอายุ​ ภายใต้​โครงการ​ห้องน้ำปันสุข​ ลุกนั่งสบาย​ ของสโมสรโร​ตา​รี​มณีกาญจน์​ ดำเนินการโดยสำนักงาน​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​กาญจนบุรี​ ร่วมกับสำนักงานจังหวัด​กาญจนบุรี​ และองค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ จำนวน​ 24 แห่ง​…..<<<อ่านเพิ่มเติม>>>


Share:แสดงความยินดี กับเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดี กับเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566 จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. เด็กหญิงณัฐณิชา สุดแสวง นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอู่ล่อง สาขาศิลปะการแสดง

2. นายสุขุม แสงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สาขาศิลปะการแสดง


Share:โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภ่พ โดยเฉพาะอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่ต้องไป

โรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลบุตร อย่างถูกต่อง (สื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม คลิก)


Share:ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีเด็กในครอบครัวยากจน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พลากร ทรายแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 6 ครอบครัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial