ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

ว่าที่ร.ต.หญิงสมสุรางค์ จี้แสง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายวรรธนัย ทับทิมศรี ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ และสอบข้อเท็จจริง>>>อ่านเพิ่มเติม


Share: