ประชุมกับ คณะอนุกรรมการคปอ.ภาคกลางตะวันตก และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย น.ส.ศรีสุวรรณ แก้วบุญ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมการคปอ.ภาคกลางตะวันตก>>>อ่านเพิ่มเติม


Share: