ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

นายสาธิต ชินวงค์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวสุวิมล สุโกพันธ์ นิติกร กองทุนผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนายวิธวินท์ ภู่สามสาย
พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติ >>>อ่านเพิ่มเติม


Share: