ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งรายชื่อผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ตามลำดับทะเบียนรายชื่อที่ค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 <<<คลิกที่นี้>>>


Share: