วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565 <<อ่านเพิ่มเติม>>


Share: