งานวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566

นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ <<<อ่านต่อ>>>


Share:วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565 <<อ่านเพิ่มเติม>>


Share:พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพชลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพนมทวน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพชลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพนมทวน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เชิญผ้าห่มกันหนาวและยารักษาโรคพระราชทาน จำนวน 50 ชุด <<<เพิ่มเติม>>>


Share:โครงการมอบถุงยังชีพแก่คนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และผู้บริหารหน่วยงาน one home นายอนุชา หอยสังข์ <<อ่านต่อ>>


Share:บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค <<อ่านต่อ>>


Share:วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564 “1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564 “1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal”>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:กิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานจัดกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม
ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ วัดศรีเกษตราราม หมู่ 2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี >>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ครอบครัวที่น่าสงสารพิการทั้ง 2 คน น้องชายป่วยน้ำสมองเป็นโรคลมชัก แขนขาลีบ พี่สาวป่วยพิการทางสติปัญญาพัฒนาการช้า ฐานะยากจน รายได้น้อยไม่เพียงพอ วอนทุกท่านช่วยเหลือเมตตาเงินสบทบการใช้ชีวิตประจำวัน

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พมจ.กจ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ และเจ้าหน้าที่อบต.รางสารี่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พบคนพิการทั้งสองคน มารดา และพี่สาว/น้องสาวของคนพิการ ปัจจุบันสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย มารดา อายุ 71 ปี สุขภาพไม่แข็งแรง บุตร 4 คน คือ 1.นายโสพจน์ฯ (พิการสติปัญญา/การเห็น) 2.น.ส.ศศิกานต์ อายุ 40 ปี อาชีพรับจ้าง 3. น.ส.อุไรฯ (พิการทางสติปัญญา) 4.นาประสิทธิ์ฯ และบุตรของนายประสิทธิ์


Share:พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในเขต อำเภอท่ามะกา “ลำดวนท่ามะกาเกมส์ ครั้งที่ 1”

โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ ณ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial