“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ 3

>>>อ่านเพิ่มเติม


Share: