ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Fundamentals of Smart City

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้จัดทำหลักสูตร The Fundamentals of Smart City ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์ >>>อ่านเพิ่มเติม


Share: