มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการแบบมีผู้ค้ำประกัน และเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการแบบมีผู้ค้ำประกัน และเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)และโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัด

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)และโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัด>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน
เป็นเงินจำนวน 22,500 บาท(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) >>>อ่านเพิ่มเติม


Share:พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ>>>อ่านรายละเอียด


Share:การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมพีลูส อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายนางสาวดวงกมล บำเพ็ญผล นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมพีลูส อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:พิธีมอบป้ายตามโครงการปรับ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ หน่วยงาน ONE HOME พม.กาญจนบุรี ทำพิธีมอบป้ายตามโครงการปรับ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ขับเคลื่อนบูรณาการการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งและแต่งตั้งคณะทำงานฯ

นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดซื้อรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี
จัดซื้อรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 13 คัน เพื่อให้คนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเคสออกสื่อ https://news1live.com/detail/9640000003853 หัวข้อข่าว “เด็กกตัญญูสู้ชีวิต! “น้องปอย” วัยแค่ 12 แม่กำพร้า แต่เรียนดี ช่วยป้าขายหมูปิ้ง ช่วยย่าดูแลปู่ติดเตียง”

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย ว่าที่ร.ต.หญิงสมสุรางค์ จี้แสง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายวรรธนัย ทับทิมศรี ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.เขาสามสิบหาบ เพื่อเยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเคสออกสื่อ https://news1live.com/detail/9640000003853 หัวข้อข่าว “เด็กกตัญญูสู้ชีวิต! “น้องปอย” วัยแค่ 12 แม่กำพร้า แต่เรียนดี ช่วยป้าขายหมูปิ้ง ช่วยย่าดูแลปู่ติดเตียง” จากการลงพื้นที่พบว่า

ด.ญ.นภัสสร นาคน้อย อายุ 12 ปี กำลังศึกษาชั้นป.6 โรงเรียนวัดหวายเหนียวปุญสิริวิทยา บิดามารดาแยกทางกัน บิดาเสียชีวิต มารดามีครอบครัวใหม่ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับป้า ชื่อ น.ส.ปราณี นาคน้อย อายุ 40 ปี มีบุตร 2 คน อายุ 18 ปี และ 10 ปี ประกอบอาชีพค้าขายหมูปิ้ง มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายวันละ 200 บาท โดยด.ญ.นภัสสรฯ จะช่วยป้าขายหมูปิ้งทุกวันก่อนไปโรงเรียน และจะคอยมาดูแลปู่กับย่าที่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน ซึ่งทั้งบ้านย่าและบ้านป้าใช้บ้านเลขที่เดียวกัน คือ บ้านเลขที่ 32/3 หมู่ 5 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

คุณย่าชื่อ นางประชุม เย็นกลม อายุ 72 ปี ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท คุณปู่ชื่อ นายเสมอ นาคน้อย อายุ 84 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงและเป็นผู้พิการทางด้านการได้ยินและการสื่อความหมาย ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท เบี้ยผู้พิการเดือนละ 800 บาท และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาท ทั้งคู่มีรายได้จากเพียงสวัสดิการที่ได้รับ ด.ญ.นภัสสรฯ คอยมาช่วยดูแล และน.ส.ปราณีฯ จะคอยดูแลในเรื่องการซื้ออาหารมาให้

โดยสนง.พมจ.กาญจนบุรี จะพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนต่อไป

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:พิธีวางพานพุ่มทอง -พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ ในงานพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. 2564

ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง -พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ ในงานพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี
พ.ศ. 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial