ข่าวกิจกรรม

มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการแบบมีผู้ค้ำประกัน และเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาช ...
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)และโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัด

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการป ...
อ่านต่อ

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมพีลูส อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายนางสาวดวงกมล บำเพ็ญผล นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมสามัญประ ...
อ่านต่อ

พิธีมอบป้ายตามโครงการปรับ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ หน่วยงาน ONE HOME พม.กาญจนบุรี ทำพิ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial