ข่าวกิจกรรม

มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และนางสกาวรัตน์ ศรีเจริญวงศ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

จำนวน 2 ราย และเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 2 ราย เพื่อนำเข้าที่ประชุม ขอสนับสนุนเงินสงเคราะห ...
อ่านต่อ

มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการแบบมีผู้ค้ำประกัน และเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาช ...
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)และโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัด

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการป ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial