ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

จำนวน 2 ราย และเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 2 ราย เพื่อนำเข้าที่ประชุม ขอสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก>>>อ่านเพิ่มเติม


Share: