ประชาสัมพันธ์ วารสารการดำเนินงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

ฉบับที่1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 ในรูปแบบ e-book โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง ??http://online.anyflip.com/vkczx/mnpx/mobile/index.html


Share:ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)

ผู้ที่สนใจสามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัคร และใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th


Share:ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งแบบฟอร์มใบสมัคร >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial