ข่าวประชาสัมพันธ์

ป.ป.ท. เพิ่มช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่าน LINE @traffyfondue

คู่มือการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traf ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ส ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครประกวดผลงานวัตกรรมกรรมงาน

พัฒนาชุมชนที่มีความโดนเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติขิงผู้ส่งงานเข้าประกวดและเอกสารประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มเติม

ขยายกรอบระยะเวลาในการดำเนินการประกวดผลิตภัณฑ์ <รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก> ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันคร ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial