สาเหตุการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ปี พ.ศ.2563

สาเหตุการกระทำความรุนแรง

แบ่งตามสาเหตุการกระทำความรุนแรง

แบ่งตามผลกระทบของการกระทำความรุนแรง 

แบ่งตามสถานที่เกิดเหตุความรุนแรง 

แบ่งตามช่วงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรง 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial