ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ ขอให้ท่านมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม <<คลิกที่นี้>>


Share:ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ กลุ่มบริหารงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 -7 ตุลาคม 2565 ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางชั้น 1 ตามวันเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อ่านเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์  ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครได้ตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2565 ในวันเวลาราชการ โยไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 (อ่านเพิ่มเติม)


Share:ประกาศจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสรรมถะ ครั้งที่ 2

เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม <คลิกที่นี้>


Share:ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียดตามเอกสารแนบ <<<คลิก>>>


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial