ข่าวรับสมัครงาน

เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผ ...
อ่านเพิ่มเติม
ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตค ...
อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ >>>อ่านรา ...
อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประ ...
อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินวามรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในกา ...
อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนังสงคมสงเคราะห์ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
อ่านเพิ่มเติม
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่องรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร ...
อ่านเพิ่มเติม
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial