จำนวนคนพิการ ปี 2563

จำนวนคนพิการ ปี 2563

จำนวนคนพิการที่จดทะเบียน รายอำเภอ

คนพิการแยกประเภทและช่วงอายุ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial