ข้อมูลการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ปี 2563

สถานการณ์ครอบครัว

ข้อมูลการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ปี พ.ศ.2563

สัดส่วนผู้ถูกกระทำความรุนแรง ฯ ตามวัยและเพศ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial