ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ ขอให้ท่านมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม <<คลิกที่นี้>>


Share: