ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ กลุ่มบริหารงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 -7 ตุลาคม 2565 ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางชั้น 1 ตามวันเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: