ประชาสัมพันธ์  ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครได้ตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2565 ในวันเวลาราชการ โยไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 (อ่านเพิ่มเติม)


Share: