ประกาศจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสรรมถะ ครั้งที่ 2

เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม <คลิกที่นี้>


Share: