ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่องรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>>อ่านเพิ่มเติม


Share: