ประชาสัมพันธ์📣📣📢สำหรับผู้ที่สนใจส่งรายชื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น ได้ที่ https://drive.google.com/…/1PgKcXzboX8Au…/view… รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>


Share: