ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการ

ได้มีประกาศเปิดให้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกำหนดให้รับสมัครผ่านเว็บไซด์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 -31 มกราคม 2565 ทั้งนี้หากคนพิการที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-สั่งจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ด้วยตนเอง ให้ติดต่อศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไข และขั้นตอน วิธีการรับสมัคร ตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (เอกสารที่แนบ คลิกที่นี้)


Share: